Lugi Motion måste betala

Lund Lugi Motion måste betala tillbaka det kommunala bidraget för verksamheten i Gerdahallen under 2015.

Det blev beslutet i kultur- och fritidsnämnden sedan V gått på samma linje som allianspartierna.
Tjänstemännen hade föreslagit att föreningen skulle slippa återbetalning, och det stöddes av S och MP i nämnden.
– Det här innebär naturligtvis stora påfrestningar för föreningens verksamhet, och dessutom i ett skede där vi på grund av pensioneringar håller på att växla personal, säger Anders Stenlåås, ordförande för Lugi Motion.
Återbetalningsbeslutet omfattar endast 2015, inte tidigare år.
Bidraget uppgick totalt till närmare 200 000 kronor, men gällde även verksamhet på Viktoriastadion och Smörlyckan som inte omfattas av återbetalningskravet.
– Vilken summa det blir får vi titta närmare på – det har vi ännu inte gjort eftersom tjänstemannaförslaget såg ut som det gjorde, säger Anders Stenlåås.
För att kunna få bidrag för 2016 måste Lugi Motion genomföra förändringar i enlighet med kommunens nya bidragsregler och -föreskrifter, och frågan ska sedan avgöras av nämnden.
– Det arbetet pågår och planen är att lämna in en ansökan, säger Anders Stenlåås.
Återbetalningsärendet aktualiserades sedan Riksidrottsförbundet, RF, efter en granskning underkände föreningens ansökan om statligt lokalt aktivitetsbidrag.

RF:s bedömning var att det inte är Lugi Motion som ansvarar för verksamheten i Gerdahallen, som drivs av

Läs mer här: Lugi Motion måste betala

kommentarer