Maja, 28: ”Träna min röst viktigt för karriären”

Hur du talar visar vem du är – kön, klass, status, psykisk hälsa. I ett samhälle där allt mer handlar om den enskilda individen kan det bli viktigt att också träna på talet, för att få ett jobb eller bara uppfattas som den man är eller vill vara.

Läs mer…

kommentarer