Man stoppades för sin storlek – fick fängelse

När polisen upptäckte en ovanligt stor man på gatan i Malmö fattade de misstankar och konfronterade honom med frågor om dopning. Polisen tyckte att han svarade undvikande och vid en husrannsakan fick polisen fog för sina misstankar.

kommentarer