Många brister i SFI-undervisningen

Skolinspektionen har granskat undervisningen i SFI, Svenska för invandrare, och funnit många brister och områden där utbildningen behöver förbättras. Dessutom råder det stor brist på behöriga lärare.

Läs mer här: Många brister i SFI-undervisningen

kommentarer