”Metodfrihet ska råda i svensk skola, Björklund”

Katederundervisning och processorienterad undervisning ska inte ställas mot varandra. Jan Björklunds skolpolitik framstår som enkelspårig och fri från analys, skriver Rolf Ekelund, filosofie magister och utbildad ämneslärare.

Läs mer här: ”Metodfrihet ska råda i svensk skola, Björklund”

kommentarer