Musikaliska inslaget slog fel

By Jasmin Frljevic

Det finns många sett att få bilar att sänka farten, bland annat genom att införa farthinder. Sedan finns även en mer kreativ lösning. Nämligen att införa en så kallad ”sjungande väg”.

För att uppmuntra förare i trafiken att hålla den angivna hastigheten har politiker i regionen Friesland låtit måla upp linjer i vägen som, när man kör över dem i den korrekta hastigheten för vägen, avger en melodi som hyllar regionen.

Men melodin blev kortvarig. Bara dagar efter invigningen beslöt sig politikerna för att plocka bort ”melodiremsorna” efter att ha mottagit flertalet klagomål från invånarna i närområdet.

Läs mer här: Musikaliska inslaget slog fel

kommentarer