Mystisk radioaktivitet fortfarande mystisk

I höstas uppmättes det radioaktiva ämnet rutenium-106 på flera håll i Europa.

Fortfarande har experter från flera länder inte lyckats fastställa källan.

Läs mer här: Mystisk radioaktivitet fortfarande mystisk

kommentarer