Nazisternas närvaro ökar: ”En oroande utveckling”

Antalet nazistiska aktiviteter har ökat i jämförelse med föregående år, visar en årsrapport från Expo.

Nordiska motståndsrörelsen var de som syntes mest. 

– Dagens nazister känner att de agerar i medvind, säger Jonathan Leman, researcher på Expo i ett pressmeddelande.

I tio år har tidningen Expo släppt årliga sammanställningar av aktivismen inom den svenska rasideologiska miljön.

2016 visade sig vara ett rekordår där aktiviteterna var de högsta som redovisats på åtta år.

Men en ny sammanställning visar nu att de nazistiska aktiviteterna även ökade 2018. 

Ökad närvaro kopplas till nyrekryteringar

En av anledningarna tycks vara de nyrekryteringar som görs till grupperna.

– Det är en oroande utveckling. Dagens nazister känner att de agerar i medvind. Den ledande organisationen, nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, har de senaste åren absorberat aktivister från andra delar av den rasideologiska miljön, men de lockar även till sig personer som inte har en bakgrund inom miljön, säger Jonathan Leman.

Detta bekräftas även av Dag Enander, pressekreterare på Säkerhetspolisen, som i ett mejl till Expo skriver:

Vi har under flera år sett en ökad aktivitet inom vit makt-miljön, främst i form av opinionsbildande aktiviteter på offentlig plats. Dock är det viktigt att ha i åtanke att ökad synlighet inte är detsamma som ett ökat hot, även om flera brott begås i anslutning till offentliga aktiviteter. Sedan går också miljöernas verksamhet i vågor över tid, drivkrafter varierar och resulterar i olika typer av aktiviteter.

Nordiska motståndsrörelsen dominerar

Den ökade närvaron kan även kopplas till den stora flyktingkrisen i Europa 2015, menar Leman.

– Ökningen är en del av en större utveckling som vi ser i stora delar av Europa sedan flyktingkrisen 2015. Högerextrema flyttar fram sina positioner. Mellan 2015 och 2016 var ökningen i Sverige procentuellt ännu större än den vi ser nu. Samtidigt visar ökningen 2017 att den nazistiska miljön på ett historiskt anmärkningsvärt sätt fortsätter att flytta fram sina positioner, säger han.

Den mest dominerande gruppen är likt föregående år den Nordiska motståndsrörelsen. Av de totalt 3 660 aktiviteterna under 2016, stod NMR för 3 446 av dem.

Likt tidigare år ser man också att den vanligaste formen av aktivism kan härledas till propagandaspridning, bland annat genom affischer, banderoller och klistermärken.

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/nazisternas-narvaro-okar-en-oroande-utveckling/

kommentarer