Nu måste alla nya bilar i EU ha eCall

By Mattias Rabe

eCall

Det gick trögt att komma till skott, men nu är det på plats. Redan 2005 drogs en europeisk kampanj igång för att införa ett automatiskt larmsystem i personbilar. Trots att 25 länder ställde sig bakom kampanjen hände i princip ingenting. Sju år senare, 2012,

eCall fungerar alltså automatiskt, men även manuellt. En förare, passagerare eller en person i anslutning till en olycka kan manuellt påkalla larmcentralens uppmärksamhet genom att trycka på en knapp i fordonet. Om larmet inte aktiveras manuellt, exempelvis om en förare är utan medvetande efter en olycka, larmar systemet på egen hand genom att ringa upp larmcentralen där tvåvägs röstkommunikation etableras (om möjligt) samt envägs datakommunikation. Datan som skickas är bilens exakta position, bilens riktning i grader, typ av fordon, chassinummer och drivmedel. Information om hastighet vid olyckstillfället samt hur kraftig en eventuell krock har varit skickas inte på grund av framför allt sekretesskäl, men också på grund av att biltillverkarna ännu inte enats om en standard för mätning av krockvåld.

Med all denna data tillhands kan larmcentralen och räddningstjänsten förbereda sig på bästa möjliga sätt och komma ut till olycksplatsen kvickare och väl rustade.

Alla bilars eCall-system ringer inte upp SOS Alarm direkt utan i stället ett callcenter som sedan kontaktar berörd larmcentral (112).

Läs mer här: Nu måste alla nya bilar i EU ha eCall

kommentarer