OECD-rapport: Många kvalificerade jobb svåra att automatisera

AI och automatisering spås av många svepa fram över arbetsmarknaden som en orkan och svepa bort våra jobb i snabb takt. Men en ny rapport från OECD pekar på att det ser väldigt olika ut i olika länder – i Sverige ligger åtta procent av jobben i riskzonen.

Läs mer här: OECD-rapport: Många kvalificerade jobb svåra att automatisera

kommentarer

Publicerad i IT