Optiskt förvirring i konsten

Recension

KONST
Eye Attack
Louisiana
Till och med 5 juni

Oooops! Den rör på sig, Louisianas nya utställning. Både bildlikt och bokstavligt. Bildlikt i form av op art och bokstavligt i form av den oftast motoriserade kinetiska konsten. 100 verk av 40 konstnärer från snart sagt hela världen (utom Skandinavien) går till gemensam attack mot vårt seende och gör utställningstiteln Eye Attack full rättvisa.
Op art och kinetisk konst hade sin storhetstid under just de två decennier som utställningen famnar: 1950-70. Utan referenser till vare sig geografi, historia, religion, mytologi eller litteratur var den genuint och gränsöverskridande demokratisk. Med start i utställningen ”Le Mouvement” (Rörelsen) som 1955 visades på det mot konkret konst orienterade Galerie Denise René i Paris och med ungersk-franske Victor Vasarely som främsta språkrör, spred sig riktningarna som en löpeld över världen: Europa, USA, Sydameri- ka… Trots kravet på perfektion som en förutsättning för att illusionen av rörelse skulle bli övertygande, var den lekfull och anpassad till efterkrigstidens industriella landvinningar och nya material. Det enda som krävdes för att ”förstå” den var ett seende öga, vilket till stor del förklarar riktningarnas omedelbara succé. På sikt kom den dock att ”avglorifiera” sig själv och förlorade definitivt sin konststatus sedan massmedia och reklam

Läs mer här: Optiskt förvirring i konsten

kommentarer