”Otänkbart att människan kunde förstöra nåt så stort”

By ida.olmedal@expressen.se (Ida Ölmedal)

Människan påverkar jorden så mycket att geologerna undersöker om vi lever i antropocen – människans epok.

I första delen av kultursidans intervjuserie om klimatet berättar Sverker Sörlin, miljöhistoriker, om vad det betyder för vår världsbild.

Läs mer här: ”Otänkbart att människan kunde förstöra nåt så stort”

kommentarer