Pris till Mittuniversitetsstudenter

Två studenter från Mittuniversitetet vann en uppsatstävling som Brottsoffermyndigheten arrangerat.

kommentarer