Program för Nationella innovationsrådets möte 25 februari

Innovationsrådets möte kommer att ta upp regeringens arbete med att stärka svensk Life science och utveckla offentlig upphandling som ett verktyg för innovationer.
Innovationsrådet kommer också att diskutera möjligheterna med policyinnovationer för utvecklingen av mottagandet och etableringen av nyanlända.

Läs mer här: Program för Nationella innovationsrådets möte 25 februari

kommentarer