Proposition om privata utförare av kommunal verksamhet

Regeringen har i dag överlämnat en proposition om privata utförare av kommunal verksamhet till riksdagen. Propositionen innehåller förslag till ändringar i bland annat kommunallagen. Syftet med förslagen är att förbättra kommuners och landstings uppföljning och kontroll av privata utförare och att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.Prop. 2013/14:118: Privata utförare av kommunal verksamhet Finansdepartementet, 11 mars 2014

kommentarer