Rädd familj får inte bygga hög mur runt huset

Löddeköpinge Flera i familjen är extremt rädda för inbrott.
Med den motiveringen vill en villaägare i Löddeköpinge bygga en 1,8 meter hög mur runt huset.

Fastighetsägaren anger också buller och trafiksäkerhet som skäl för att få bygga muren, och hänvisar till flera andra murar som byggts i närområdet.
”Vi menar med bestämdhet att vi ger oss själva betydligt ökad säkerhet samt en avsevärd inre och yttre ljudkomfort, står det i ansökan.”
Politikerna i byggnadsnämnden föreslås väntas avslå ansökan, som ska behandlas när den sammanträder på tisdagskvällen.
”För att värna om grönska och ett öppnare stadsrum har nämnden under flera år restriktivt hanterat höga mur- och plankkonstruktioner (högre än 1,2 meter) mot gator och andra allmänna platser, särskilt inne i tätbebyggda områden och villakvarter”, skriver samhällsbyggnadschef Göran Sandberg i en tjänsteskrivelse, där han föreslår politikerna att avslå ansökan.

Läs mer här: Rädd familj får inte bygga hög mur runt huset

kommentarer