Regeringen beslutade om ny patientlag

I dag beslutade regeringen om en proposition till ny patientlag. Den nya lagen ska stärka och göra patientens ställning tydligare samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.Pressmeddelande: Regeringen beslutar om ny patientlag Socialdepartementet, 6 mars 2014

kommentarer