Regeringen föreslår ändringar i etableringslagen

Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss där det föreslås att en nyanländ invandrare som deltar i etableringsinsatser och utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete ska förlora sin etableringsersättning och rätt till fortsatta insatser.Pressmeddelande: Arbetslinjen stärks för nyanlända invandrareLagrådsremiss: Vissa ändringar i etableringslagen m.m. Arbetsmarknadsdepartementet, 4 februari 2014

kommentarer