Ridsporten tar krafttag för att minska antalet hjärnskakningar

By Malin Fransson Ridsporten tar hjälp av andra idrotter för att komma till rätta med problemet med hjärnskakningar. – Vi kan säkert lära oss mycket av hur de har hanterat den här frågan inom andra idrotter, säger Göran Dalin ordförande i Svenska ridsportförbundets säkerhetsutskott.

Läs mer här: Ridsporten tar krafttag för att minska antalet hjärnskakningar

kommentarer