Rörelse för kropp och knopp

Ann-Marie Hjelm ska fylla 88 år och sitter i rullstol. Men det hindrar henne inte från att varje fredag leda gympa på serviceboendet Attmarhem. Rörelseglädjen är fortfarande lika stark hos den före detta idrottsläraren.

kommentarer