S: Lag mot vrakpris vid avknoppning

För att förhindra att skolor och vårdinrättningar säljs ut till underpriser vill Socialdemokraterna införa en ny lag, som kan tvinga köparen att i efterhand betala mer pengar för verksamheten.

kommentarer