Så löser Finland vårdkrisen: ”Fostrade att jobba hårt”

Den finska sjukvården är minst 20 procent effektivare än den svenska. I Finland jobbar vårdpersonalen hårdare och läkarna tar emot nästan dubbelt så många patienter under ett år som de svenska kollegorna.

– I Sverige vill personal kunna gå hem för att hunden har diarré. I Finland är det otänkbart att ens ställa frågan, säger Maaret Castrén, tidigare på Södersjukhuset och i dag akutchef på universitetssjukhuset i Helsingfors.

Läs mer…

kommentarer