Så rustar världen mot översvämningar

”Svampstäder”, stålgrindar och lokala larmsystem. Det är några av åtgärderna som världens länder vidtar för att skydda sig inför framtidens extremväder och det ökade hotet från översvämningar.

Läs mer här: Så rustar världen mot översvämningar

kommentarer