Hem / Hälsa / Samverkansmodell kan förbättra hälsan hos personer 60–75 år

Samverkansmodell kan förbättra hälsan hos personer 60–75 år

Statens folkhälsoinstitut har arbetat fram en webbaserad vägledning som ska ge inspiration och kunskap om hur kommuner och landsting kan arbeta för att främja ett hälsosamt åldrande. Folkhälsoinstitutet har även genomfört en försöksverksamhet kallad Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande. Uppdraget har nu slutredovisats till regeringen och resultaten av försöksverksamheten visar att hälsan förbättrats redan efter 12 månader hos de personer som deltagit.

kommentarer

Titta också

Fel på spruta till epilepsiläkemedel Buccolam för barn – risk att inhalera/svälja ändhatten på sprutan

By Läkemedelsverket Epilepsiläkemedlet Buccolam ges med hjälp av en förfylld plastspruta direkt i barnets mun …