SBAB: Bostadspriserna faller nästan tio procent

8–9 procent.

Så mycket kan bostadspriserna falla närmaste tre åren.

Det skriver statliga bolåneinstitutet SBAB i en ny analys.

Bostadspriserna kan falla med uppemot 8–9 procent fram till 2021 som en naturlig konsekvens av stigande boräntor.

När ränteläget sedan normaliserats kan bostadspriserna väntas stiga igen i takt med hushållens inkomster.

”Trots fortsatt bostadsbrist och en god konjunktur förväntas bostadsinvesteringarna mattas av i år och nästa år jämfört med förra året. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus väntas falla till 38 000 lägenheter, vilket är betydligt mindre än behovet”, skriver SBAB.

I fjol ökade utbudet av nyproducerade bostäder samtidigt som priserna föll, vilket delvis kan förklara nedgången i priser från hösten 2017.

LÄS MER: Fortsatt många lägenheter som säljs under utgångspris 

Uppgång sedan mitten av 90-talet

– Fallet i bostadspriserna under sista delen av förra året är dock enligt vår bedömning inte ett tecken på att vi har en bostadsbubbla som håller på att spricka. Även om det finns tecken på att antalet spekulationsköp har varit betydligt större än vi trott, kan bostadsprisuppgången ända sedan mitten av 1990-talet i stor utsträckning förklaras av fundamentala faktorer som kraftigt sänkta räntor och en god inkomstutveckling, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Stigande boräntor bör ge fallande bostadspriser framöver, konstaterar SBAB.

– Det är ingen större dramatik i en sådan prisnedgång utan det är en fullt naturlig anpassning av priserna till ett mer normaliserat ränteläge. En sådan nedgång gör att bostadspriserna går ned till nivån 2016, säger Robert Boije.

Först efter nedgången och en stabiliserad högre räntenivå kan bostadspriserna väntas stiga igen.

Däremot kommer investeringarna att falla och behovet av bostäder kommer att vara mycket stort fram till 2025.

LÄS MER: Så blir du en vinnare på bankernas bolånekrig 

”Illvarslande lågt byggande”

”Vår prognos är dock att antalet påbörjade bostäder kommer att sjunka framöver till följd av bland annat ökad osäkerhet kring bostadspriser, räntor och effekterna av stramare kreditvillkor. Vi ser redan i dag att antalet påbörjade lägenheter gått ned”, skriver man.

Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus väntas sjunka från 51 000 till 38 000 mellan 2017 och 2019.

–  Det är orealistiskt att tro att det ska gå att bygga bort hela bostadsbristen de närmaste åren, men sett till behovet är det illavarslande att bostadsinvesteringarna nu ser ut att bromsa in så kraftigt, säger Robert Boije.

Källa: https://www.expressen.se/dinapengar/bostad/sbab-bostadspriserna-faller-nastan-tio-procent/

kommentarer