Seminarium om hälsa och utbildning

Personer med hög utbildningsnivå mår generellt sett bättre och lever längre än personer med låg utbildningsnivå. Men varför? Och vad kan samhället göra för att skillnaderna i hälsa ska minska mellan grupperna? Den 1 oktober anordnar Folkhälsomyndigheten ett seminarium på detta tema.

Läs mer här: Seminarium om hälsa och utbildning

kommentarer