Sjukhuset planterade in embryon i fel kvinna

Två embryon planterades in i fel kvinna på ett sjukhus i Rom sedan personalen blandat ihop efternamnen på två kvinnor som genomgick IVF-behandling för att bli gravida.

kommentarer