Skam och oro i skuggan av syskon med diagnos

Många förbjudna känslor kan väckas som syskon till någon med funktionsvariation. Skuld, skam och de egna behoven satta på sparlåga. I turnerande pjäsen ”Skuggsyskon” lyfts de tankarna upp i ljuset.

Läs mer här: Skam och oro i skuggan av syskon med diagnos

kommentarer