Stärkta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet och vinster från brottslig verksamhet

Den straffrättsliga lagstiftningen ska stärkas för att bättre kunna motverka organiserad brottslighet och möjligheterna att förverka vinster från brottslig verksamhet ska utökas. Det föreslår regeringen som två åtgärder i sin samlade insats för att bekämpa organiserad brottslighet.

Läs mer här: Stärkta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet och vinster från brottslig verksamhet

kommentarer