Stöd för OS i Los Angeles

Brist på lokalbefolkningens stöd har stjälpt flera OS-kandidaturer de senaste åren. Men i Los Angeles verkar de flesta vilja ha sommarspelen 2024. Enligt en opinionsundersökning vill 88 procent ha OS i staden 40 år efter det senaste olympiska arrangemanget.

Läs mer här: Stöd för OS i Los Angeles

kommentarer