Stoppa höjningen av Sveriges EU-avgift

Även Europeiska unionen måste rätta munnen efter matsäcken.

Läs mer…

kommentarer