Svensk vård höjer inte beredskapen för ebola

Sverige höjer inte beredskapen för ebola trots att WHO varnar för att ebolautbrottet är allvarligare än vad döds- och smittosiffrorna visar.

– Vi har beredskap i dag för hur vi ska hantera en sådan här situation, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

kommentarer