Sverige behöver ett permanent euro-undantag

Euro-samarbetets bristande öppenhet under de senaste årens krishantering är oacceptabel och ger Sverige ytterligare ett skäl att stänga eurodörren för gott.

kommentarer