Sverige firar 25 år av Barentssamarbete med konferens om regionens framtid med ungdomsperspektiv 17–18 april i Luleå

150 företrädare från Barentsregionen, regeringar, lokala myndigheter, ungdomar och experter träffas i Luleå 17–18 april. Syftet är att sätta ungdomars perspektiv i centrum för diskussionen om Barentsregionens framtid, möjligheter och utmaningar.

Läs mer här: Sverige firar 25 år av Barentssamarbete med konferens om regionens framtid med ungdomsperspektiv 17–18 april i Luleå

kommentarer