Sverige i säkerhetsrådet v.13

Vecka 13 i FN:s säkerhetsråd: fredsprocessen i Mellanöstern, förlängt mandat för UNSOM i Somalia och MONUSCO i DR Kongo, Syrien, FN:s observatörsstyrka på Golanhöjderna (UNDOF), öppen debatt om fredsbevarande operationer och extrainsatt möte om situationen i Gaza.

Läs mer här: Sverige i säkerhetsrådet v.13

kommentarer