Sverige och Finland enade för en utvecklad bioekonomi

I dag den 18 april i Helsingfors presenterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä ett utökat samarbete inom bioekonomi. Enligt ett LoI (Letter of Intent) mellan svenska RISE och dess finska motsvarighet VTT ska samarbetet inom bioraffinering, inklusive biomaterial och termokemi, cirkulär bioekonomi och digitala lösningar på områdena utökas och stärkas.

Läs mer här: Sverige och Finland enade för en utvecklad bioekonomi

kommentarer