Teatermark kan tvingas saneras

Det kan bli en sanering i området runt teaterkvarteren. Men ingen kan i dagsläget ge ett definitivt besked.

kommentarer