The Ministry of Justice

Broschyren är en engelsk översättning av ”Justitiedepartementet” och ger en kortfattad introduktion till Justitiedepartementets ansvarsområden, dess organisation och vilka myndigheter som ligger under departementet.

Läs mer här: The Ministry of Justice

kommentarer