Totalstopp på E6 söderut

By claes.carlson@kvp.se (Claes Carlson)

Det var under en kort stund på annandagens kväll totalstopp på E6 i södergående riktning vid Ängelholm, mellan trafikplatserna Hjärnarp och Rebbelberga.

Orsaken var att en långtradare hade kört av vägen. Trafikanter uppmanades följa vit-blå skyltning. Vid 19.57 meddelade Trafikverket att vägen var öppen igen.

Läs mer här: Totalstopp på E6 söderut

kommentarer