Hem / Resor / Trafikverket gör löpande en översyn av väghållaransvaret

Trafikverket gör löpande en översyn av väghållaransvaret

Samhället utvecklas ständigt och vägars funktion förändras. För att åstadkomma en korrekt ansvarsfördelning mellan stat, kommun och enskilda väghållare pågår därför en kontinuerlig översyn av väghållaransvaret. Förändringar utvärderas från fall till fall.

Läs mer här: Trafikverket gör löpande en översyn av väghållaransvaret

kommentarer

Titta också

Digitala möten minskar myndigheters klimatpåverkan stort

Myndigheter som aktivt arbetar med digitala möten har minskat sina klimatpåverkande utsläpp från tjänsteresor med …