Trålare sprider kemvapen i svenska vatten

Fiskebåtar som trålar vid dumpningsplatser riskerar att riva upp bottensediment och lösgöra rester av kemiska stridsmedel, som sedan sprids vidare med vattenströmmarna.

Flera experter vill se ett fiskeriförbud, men ett sådant beslut måste fattas på EU-nivå och i andra änden står en mäktig fiskerilobby.

Läs mer här: Trålare sprider kemvapen i svenska vatten

kommentarer