Trängselskatten har inte gett bättre miljö

Förbättrad miljö har varit ett av huvudargumenten för att inför trängselskatten.

Men än så länge går det inte att se några miljöförbättringar.

– Vi kan inte se några positiva effekter av trängselskatten än, säger Erik Bäck, enhetschef på miljöförvaltningen.

kommentarer