Två personer döda i flygattack mot Gaza

Egypten manar om igen israeler och palestinier att lägga ner vapnen och mötas vid förhandlingsbordet i Kairo. Men uppmaningen hörsammas föga, då palestinska Hamas raketeld mot Israel fortsätter liksom Israels flygräder mot Gaza.

kommentarer