UD avråder från resor till Västafrika

Utrikesdepartementet avråder från resor till Liberia, Guinea och Sierra Leone.

Uppskattningsvis finns cirka 70 svenskar i Liberia just nu.

kommentarer