Uppåt för Indiens inköpschefsindex

Indiens inköpschefsindex för tillverkningssektorn steg till 51,1 i januari jämfört med 49,1 månaden innan. Det var den högsta nivån på fyra månader.

Läs mer här: Uppåt för Indiens inköpschefsindex

kommentarer