Uppåt för kattdjuren i Sibirien

Det går bra för de stora kattdjuren i Sibirien. Tigrarna har blivit så många att de ryska naturvårdarna får ägna allt mer tid åt att hantera konflikter som uppstår med människorna i regionen – och samtidigt fortsätter leopardstammen att växa.

Läs mer här: Uppåt för kattdjuren i Sibirien

kommentarer