Uppdrag om nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik (e-hälsa)

Regeringen har uppdragit åt E-hälsomyndigheten att samordna och utforma ett nationellt stöd åt kommunerna. Stödet ska användas i den sociala omsorgens och hälso- och sjukvårdens välfärdsteknik och digitala tjänster.

Läs mer här: Uppdrag om nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik (e-hälsa)

kommentarer