Ursäkten Horace Engdahl aldrig själv lär uttala

När Sara Danius lämnar Akademien behöver De aderton välja in tre nya ledamöter för att bli fulltaliga. Men innan dess: där finns en ännu viktigare rekrytering att göra.

Läs mer…

kommentarer