USA:s lager av råolja sjönk

De amerikanska lagren av råolja minskade med 3,3 miljoner fat under föregående vecka. Det uppger branschorganisationen American Petroleum Institute, API. Väntat var en uppgång med 0,2 miljoner fat enligt Reuters.

Läs mer här: USA:s lager av råolja sjönk

kommentarer