Utøyamonumentet blir rättssak

Grannarna har länge protesterat mot den svenske konstnären Jonas Dahlbergs planerade minnesmärke. Verket består dels av ett 40 meter långt och 3,5 meter brett snitt genom en udde på fastlandet Sørbråten i närheten av Utøya, dels av ett monument i regeringskvarteren i Oslo.

Läs mer här: Utøyamonumentet blir rättssak

kommentarer